officiële vragen art. 47 aan het college

          Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LSTAan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Tilburg, 27 september 2006

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

Geacht College,

Voor 600.000 euro kunst in parkeergarage Pieter Vredeplein,

De Tilburgers zullen dit zoveelste prestigeproject wederom niet kunnen waarderen. Natuurlijk moet deze parkeergarage netjes worden ingericht, maar dit is gekkenwerk!! Het is niet de vraag of de Tilburgers dit zullen pikken maar hoelang ze dit nog zullen pikken en dan hebben we het nog niet over een draaiend huis op de Hasseltrotonde, Cityring en gaat u zo maar door.

Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen:

1. Wilt u een plaatsje veroveren in de internationale designwereld?
2. Ben u op de hoogte dat we een Taskforce Armoede hebben in Tilburg?
3. Weet u dat de enorme bedragen die u aan kunst uitgeeft maar door een klein elitair gezelschap gewaardeerd en gedragen wordt en dus niet door 190.000 Tilburgers
4. Zo nee, en bent u het met de vorige vraag niet eens, zou u daar dan een referendum over willen houden?
5. Zou het niet beter zijn als u zich gaat inzetten voor die 190.000 Tilburgers in plaats dat u denkt wereldfaam te gaan vergaren?
6. Bent u het met LST eens dat u als B&W niet voortdurend, met de nadruk op voortdurend, dure reizen moet maken over de hele aardbol heen, omdat u dan nog verder in de war raakt? 
7. Als u in de spiegel kijkt vindt u het dan gepast dat u steeds in termen praat als wereldfaam, landelijke primeur, groots denken, primeurtje hier, primeurtje daar, en ook nog even ’n plaatsje gaat veroveren in de internationale designwereld, enz. enz.
7. Kent u het spreekwoord hoogmoed komt voor de val?

Namens de LST fractie,
Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart
Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016