Ontwerpen Heuvel zijn schijnkeuzes en
via internet stemmen een fiasco!!

Klik op het artikel voor een vergroting
Tilburgse Koerier 18 januari 2007 Reeshof Journaal 19 januari 2007

 

officiële vragen art. 47 aan het college van B&W

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LSTAan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Tilburg, 14 januari 2007

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde

Geacht College,


Ontwerpen Heuvel zijn schijnkeuzes en via internet stemmen een fiasco!!


In het voorjaar van 2006 heeft het college de planning m.b.t. proces en procedure voor de eerste fase van de ontwerpprijsvraag Heuvel vastgesteld. Het betrof de ideeënprijsvraag voor de Tilburgse burgers, de Heuveltentoonstelling, het CAST-debat en het stadsdebat. De LST stelt vast dat een prijsvraag en stadsdebatten twee totaal andere zaken zijn dan volksraadplegingen zoals referenda. We herkennen het standpunt van burgemeester Vreeman dan ook volledig in deze zoals hij in een interview met de Tilburgse Koerier expliciet aangaf geen heil te zien in een referendum, maar wel in bijvoorbeeld deze geregisseerde debatten en prijsvragen.

Tendentieus bijvoorbeeld was de begeleidende folder bij de expositie op de Heuvel waarin werd verwezen naar het sterven van de oude lindeboom en het verwijderen daarvan. U en ik weten dat een lindeboom zichzelf altijd vernieuwt. Van de oude boom bestaan derhalve nog wel degelijk nazaten.

Pijnlijk vinden we ook dat een fijnstof- stank- en geluidsoverlastgevende cityring als randvoorwaarde werd ingebracht voor de inzendingen. Daarmee werd zelfs vooruitgelopen op de discussie in de raad over het initiatiefvoorstel van LST, SP en VVD en daarmee dus ook op het voorstel tot een referendum.

Echter op basis van de inzendingen heeft het college besloten de wens van een rustig ontmoetings- en verblijfsplein met een groene inrichting te honoreren. Wij vragen ons af hoe dat te rijmen valt met het permanent openstellen van de Heuvel voor verkeer?

  • Het college ontrok in zich in de 2 e fase volledig aan het democratische proces: het college kiest of laat kiezen: de winnende inzendingen, stelt zelf vast: een programma van eisen voor meervoudige opdrachtverstrekking en selecteert zelf de te benaderen ontwerpbureaus. Een vakjury moest de ontwerpen gaan beoordelen. De LST vroeg zich af WIE de samenstelling van de vakjury bepaald heeft en stelde het college voor om daarbij ook raadsleden te betrekken van zowel coalitie- als oppositiepartijen! Maar nee: het college ging voor zichzelf.
  • Uiteindelijk werd het restant door 'professionele' bureaus omgebouwd tot hapklare voorstellen waarvan er nu dus uiteindelijk 3 (door het college uitgekozen) ontwerpen zogenaamd 'democratisch' voorgelegd worden aan de bevolking. In geen van de drie voorstellen wordt gerept over de biologische nazaat (levend dus!) van de oorspronkelijke lindeboom. In het CAST-debat kwam overigens naar voren dat deze 3 ontwerpen niet eens tot de beste behoren. De reactie van wethouder Hamming: "Sommige waren niet spannend genoeg". Het is de vraag of Tilburgers spanning willen of gewoon een gezellig plein.
  • Ook in de laatste fase van deze zoveelste herinrichting van de Heuvel wordt het amateurisme in deze van het Tilburgse College weer pijnlijk duidelijk. Was het eerst wethouder Hamming die tijdens een discussie stelde dat geld in deze geen dwangbuis mocht zijn en dat budgetoverschrijdingen bij voorbaat al genomen mochten worden. Nu wordt kosten noch moeite gespaard om de Tilburgers te doen laten geloven dat ze zelf hun Heuvel kunnen inrichten waar zeer veel geld voor wordt uitgegeven. Dat verruit de meeste Tilburgers geen verkeer over de Heuvel willen, daar gaat men volledig aan voorbij.
  • De ontwerpen zou men dan nu via internet kunnen bekijken waarmee de mogelijkheid wordt geboden je stem uit te brengen. Een paar dagen voor de sluiting hebben 11.392 bezoekers de speciale website bezocht en hebben er maar 2742 gestemd??? Logisch eigenlijk: de internetbezoeker (en dat zijn al zeker niet de meeste oude Tilburgers die zich de lindeboom en de oude situatie goed kunnen herinneren) moet eerst een programmaatje downloaden, daarna gaat er nogal wat tijd overheen voordat er eindelijk iets te zien is. Daarna moet men (door volstrekt overbodige spielerei) een karakter kiezen (dat vervolgens TOTAAL GEEN FUNCTIE HEEFT). Het poppetje moet dan voor de kerk gaan staan (terwijl er helemaal geen kerk valt te zien). Met de muis moet men dan over het scherm bewegen om enige instructie te krijgen (dat zijn ervaren spelers van computerspelletjes misschien gewend, maar hele volksstammen zeker niet!).
  • Een en ander noopt ons tot het stellen van onderstaande schriftelijke vragen,

 

1. Bent u het met de LST eens dat het bekijken van de ontwerpen via internet niet te doen is voor vele Tilburgers ?
2. Is het u bekend dat er nogal eens storingen optreden op de site en stemmen dan helemaal niet mogelijk is ?
3. Bent u het met de conclusie van vele Tilburgers eens, dat deze schijninspraak zoals bij de herinrichting van de Heuvel de kloof tussen burgers en politiek verder vergroot omdat men zich gewoon bedrogen voelt bij deze voorgekookte 'keuzes'?
4. Vindt u dat om en nabij drieduizend stemmen representatief zijn voor de gehele Tilburgse populatie?
5. Bent u het met de LST eens dat u met deze gekozen vorm van inspraak de plank volledig misslaat ?
6. Waarom was u eerder niet bereid te luisteren naar de burgers bij de aanleg van de Cityring met één simpele vraag, "wel of geen verkeer over de Heuvel" ?

 

Namens de LST fractie,

Arjen Roos, Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, , Harrie de Swart


 


18 april 2012

 


 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016