officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                 26 november 2007

Geacht College,

In Elsevier's weekblad van 10 november 2007 wordt een onderzoek gepresenteerd naar welke gemeenten de beste economische prestaties leveren.
De resultaten van dit onderzoek pakken slecht uit voor Tilburg en al zeker als je deze vergelijkt met plaatsen in de regio.

* In de top 40 van gemeenten en regio's met innovatieve industrie en diensten staat Eindhoven op de eerste plaats, 's-Hertogenbosch op de zevende, Oss op de twaalfde, Breda op de vijftiende en . Tilburg op de 29-ste.
* De top 20 van regio's met betrekking tot Industrie heeft Eindhoven op de eerste plaats, Oss op de derde, 's-Hertogenbosch op de veertiende en . Tilburg op de zestiende plaats.
* In de top-20 van regio's wat betreft Diensten staat Eindhoven op de vierde plaats, 's-Hertogenbosch op de elfde, en . komt Tilburg niet voor.
* De top-20 van regio's met betrekking tot Distributie heeft Eindhoven op plaats zes, Breda op plaats tien, en . Midden Brabant op plaats twintig.
* De top-40 van beste kantoorlocaties heeft 's_Hertogenbosch op plaats zes, Eindhoven op plaats dertien, Breda op plaats dertig, en . Tilburg komt in die lijst niet voor.
* In de top-50 van gemeenten met de beste economische prestaties staat 's-Hertogenbosch op plaats 5, Eindhoven op plaats 7, Breda op plaats 18, Etten-Leur op plaats 22, Oss op plaats 32, en . Tilburg op plaats 35.

* Tenslotte, in de ranglijst van gemeenten met veel werkgelegenheid staat 's-Hertogenbosch op plaats 2, Eindhoven op plaats 4, Breda op plaats 6, Oss op plaats 15, en . Tilburg op plaats 16.

Wij moeten uit deze gegevens concluderen dat het gemeentelijk beleid over de afgelopen, zeg tien, jaren volstrekt onder de maat is gebleven en dit brengt ons tot de volgende vragen:

1) Hoe denkt uw college, dat er de afgelopen 10 jaar niet in is geslaagd een adequaat economisch beleid te voeren, de komende jaren een zodanig beleid te ontwikkelen dat Tilburg in genoemde ranglijsten weer een respectabele positie inneemt en niet steeds achteraan in het lijstje bungelt of er zelfs helemaal niet in voorkomt.
2) Mocht dit schadelijk beeld niet kloppen gaat u dan stappen ondernemen tegen de Elsevier?
3) Onlangs heeft u de werkgelegenheidscijfers in een handomdraai opgepoetst met maar liefst 2750 nieuwe banen, heeft u toen als gemeente zelf geteld?

 

Hans Smolders, Peter van den Hoven, Harrie de Swart, Arjen Roos, Patrick van de Wijgert.

 

 


4 november 2007

 Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016