officiële vragen aan het college

Logo LSTLIJST SMOLDERS TILBURG Logo LST


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: Vragen ex. art. 47 Reglement van Orde                                                             27 november 2007

 

Knettergek College speelt Sinterklaas voor 7,7 miljoen!

 

Dat Adje laagdrempelig theater in Tilburg wil gaan maken is leuk nieuws, maar dat de gemeente dan gelijk de knip trekt voor 7,7 miljoen euro is complete waanzin!!

Tientallen burgerinitiatieven in de stad moeten vaak bedelen voor een paar duizend euro zoals o.a. Sportverenigingen, Stichting Onplaatsbare Katten en zelfs dat wordt dan ook nog vaak afgewezen omdat er geen geld voor zou zijn! U vertikt het zelfs om fatsoenlijk kerstverlichting in de binnenstad te plaatsen en deze te betalen, sterker nog u gaat daar een heel bureaucratisch circus voor optuigen dat Reclamebelasting heet!!
U investeert nauwelijks aan voorzieningen in de Reeshof, maar u trekt zonder met uw ogen te knipperen wel 7,7 miljoen uit om Adje te kunnen laten optreden en durft daarvoor zelfs ook nog 200.000 euro weg te halen uit gereserveerde middelen voor het cultuurpodium in die Reeshof en zo kunnen we nog wel even doorgaan.


Een en ander noopt ons tot het stellen van de volgende vragen,

 

  1. Er is een comité van aanbeveling en een hele grote lijst van betrokkenen, waarom denkt u dat er van daaruit niemand investeert met een essentieel bedrag in dit project?
  2. Als u bovenstaande vraag niet kunt beantwoorden is het dan niet verstandig onmiddellijk met dit project te stoppen?
  3. Als er zo makkelijk zoveel geld beschikbaar is zonder de begroting aan te passen wilt u dan ook even die verschrikkelijke reclamebelasting afschaffen?
  4. Als er zo makkelijk zoveel geld beschikbaar is zonder de begroting aan te passen wilt u dan ook alle sportverenigingen een extra subsidie geven?
  5. Als er zo makkelijk zoveel geld beschikbaar is zonder de begroting aan te passen wilt u dan eindelijk de Reeshof versneld voorzien van essentiële voorzieningen en niet juist 200.000 euro weghalen uit gereserveerde middelen voor het cultuurpodium in de die Reeshof
  6. Als er zo makkelijk zoveel geld beschikbaar is zonder de begroting aan te passen wilt u dan eindelijk de Stichting SOK eens gaan helpen?
  7. Als er zo makkelijk zoveel geld beschikbaar is zonder de begroting aan te passen wilt u dan eerst de voorstellen van de afgelopen begrotingsbehandeling, begin deze maand, nog eens nalopen?


Hans Smolders, Peter van den Hoven, Patrick v/d Wijgert, Arjen Roos, Harrie de Swart

 

 

 

Webhosting & Design door Corina van Weert
Copyright © Hans Smolders Tilburg / 2003-2016